SON DAKİKA :


Online Gazete

RESMİ İLANLAR
E-Bülten

 

gerçek gündem

Reklam Alanı

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi?


Oy Ver


Hava Durumu

ADANA ADANA ADANA
Üç Günlük Hava Tahmini
ADANA
İstatistikler


Kurumsal

EKSPRES GAZETESİ

15 Aralık 1981 yılında Alaaddin Kutlu tarafından kurulan Ekspres gazetesi, uzun yıllar bölgenin nabzını tuttuğu gibi o dönemde ses getiren haberlere imza atıldı. Daha sonra bir anlaşmazlık yüzünden Ekspres gazetesini, 1990 yılında Oğuz Baytok’a devretti. Baytok, 2 yılbaşında bulunduğu Ekspres’i, Günaydın Grubu’na sattı. Günaydın Grubu’nun elinde bulunan Ekspres, çok uzun sürmeden ismi hiç değiştirilmeden Şahin Esendemir’e geçti. Esendemir de 1996 yılında, bugün halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve İmtiyaz Sahipliğini yapan Hakan Bülent Yardımcı’ya teslim etti.

MİSYON, VİZYON, KURULUŞ AMACI VE İLKELER

Ekspres’in amacı; doğru haber ve bilgi ulaştırmak, tarafsız yorum ve değerlendirme sunmaktır. Ekspres yöneticilerinin asli görevi ise, kurumun ve gazetenin bağımsızlığını korumak ve yönetmektir. Ekspres gazetesi, Adana’nın çağdaşlaşma sürecinin bir parçası ve aktörü olarak nitelikli yayıncılık anlayışıyla, çalışanlarına verdiği değerle ve toplumsal sorumluluklarına gösterdiği özenle öne çıkar. Hedeflerini, geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumsal faydaya sağladığı destek ve bu alandaki öncü rolünün sürekliliği yönlendirir. Ekspres’in hedefleri arasında; okuyucuya doğru ve tarafsız bilgiyi ulaştırmak, teknolojideki değişimleri yakından izlemek, yaratıcı yöntemlerle içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek, büyütmek ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak vardır.

DEĞERLER EKSPRES;

Demokratiktir: Özgür gazeteciliğin demokrasiyi güçlendireceği bilinciyle, siyasi tercihlerin demokratik ilkeler çerçevesinde bağımsız seçimlerde ifade edilmesini, bu ifadenin yönetime yansımasını destekler. Özgürlükçüdür: Irkçılığa ve her şekliyle ayrımcılığa karşıdır. Bunların dışında kalan ve şiddet eylemi çağrısı yapmayan tüm düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesini ve yayımlanabilmesini destekler; bu özgürlüklerin engellenmesine karşıdır. Laiktir: Devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeninin din kurallarına dayandırılmasına karşıdır. Farklılıklara Saygılıdır: Dil, din, millet, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz. Düşüncelerini farklı dillerle ifade edenlerin, kendini farklı bir aidiyetle tanımlayanların varlığını, bu özgürlükler ayrımcı siyasi duruşlara yol açmadığı sürece saygıyla karşılar. Basın Etiğine Saygılıdır: Her durumda uyulması gereken evrensel gazetecilik ilkelerine bağlıdır. Toplumsal Sorumluluk Sahibidir: Toplumsal sorunların aşılmasında bir çözüm ortağı olarak kendini sunar. Özellikle ana iş alanı olan gazete yayıncılığında kalitenin yükselmesi çabalarını destekler.

EKSPRES YAYIN İLKELERİ

1. Gazeteciliğin temel amacı, edinilen bilgiyi tam olarak, gerçekleri bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda kamuoyuna iletmektir. 2. Gazeteci, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar. 3. Gazeteci, görevini yerine getirirken, mesleğin saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlardan uzak durur. 4. Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye veya ayrıcalık kabul edilemez. 5. Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz. 6. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz. 7. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz. 8. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez. 9. Soruşturması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve/veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz. 10. İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez. 11. Kişilerin özel yaşamı ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilemez. 12. Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez. 13. Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez. 14. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, ciddi bir biçimde kamu yararı gerektirmedikçe yayımlanamaz. 15. Haber kaynağının kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir. 16. Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayımlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.